Strokovno izobraževanje z naslovom Powerclass adherenca organizira Doctrina d.o.o, v obliki e izobraževanja. Znotraj sklopa bodo obdelane tematike, ki se tičejo adherence. V izobraževanjih se bodo posvetili pomembnosti adherence, kako jo izboljšati ter kako so se zdravstveni delavci lahko pri delu s pacienti pozitivno vplivali nanjo.

Licenčne točke za magistre farmacije:

  • 2,0 licenčni točki za vsakega pasivnega udeleženca magistra farmacije.
Skip to content