LEKARNE ZA VAS

Domov 5 INFORMACIJE 5 LEKARNE ZA VAS

Vsebine v pripravi

S storitvijo pregled uporabe zdravil v slovenskih lekarnah zagotavljamo dodatno možnost poglobljenega posveta z lekarniškim farmacevtom. Čeprav gre za storitev v lekarni, posvet ne poteka ob izdajnem mestu, ampak v prostoru, ki zagotavlja zasebnost. Posvet je s pacientom in/ali njegovim svojcem oziroma skrbnikom vnaprej dogovorjen, da je na voljo dovolj časa, da se magister farmacije in pacient pogovorita ne le o zdravilih, izdanih na recept, pač pa tudi ostalih zdravilih, izdanih brez recepta ter drugih izdelkih za varovanje zdravja.

Dodatno usposobljeni magistri farmacije ob pogovoru preverijo razumevanje pacientovega zdravljenja z zdravili, prepoznajo morebitne težave kot posledice napačne rabe zdravil in predlagajo ustrezne ukrepe.

Pregled uporabe zdravil je priporočljiv za vsakogar, ki za odpravo ali lajšanje zdravstvenih težav uporablja zdravila, izdana na recept ali brez recepta, prehranska dopolnila in druge izdelke. Še posebej pa je priporočljiv za vse, ki uporabljajo 5 ali več zdravil sočasno in/ali več odmerkov zdravil na dan. Ne glede na število uporabljenih zdravil pa je nedvomno priporočljiv za vsakogar, ki se ne znajde najbolje s svojimi zdravili.

Pregled uporabe zdravil poteka kot individualen pogovor med pacientom oziroma njegovim skrbnikom in magistrom farmacije, kjer strokovnjak poskuša s koristnimi nasveti zagotoviti, da bolje spoznate svoja zdravila in jih pravilno ter ustrezno uporabljate. Magister farmacije vam bo svetoval in odgovoril na vprašanja, povezana z uporabo zdravil, ki vam jih je predpisal zdravnik, pogovorila pa se bosta tudi o ostalih zdravilih, prehranskih dopolnilih in drugih izdelkih, ki jih uporabljate. Na delovanje zdravil in drugih izdelkov lahko vpliva tudi hrana, na izide zdravljenja in vaše zdravje pa tudi vaše navade in življenjski slog, zato bo pogovor tekel tudi o tem.

Ob zaključku pogovora in pregleda magister farmacije za pacienta pripravi tudi seznam zdravil in ga zapiše na Osebno kartico zdravil, ki je namenjena boljšemu pregledu jemanja zdravil, priporočljivo pa jo je zdravniku predložiti tudi pri zdravniških pregledih. Osebna kartica zdravil je lahko koristen pripomoček tudi za svojce, ki sodelujejo pri zdravljenju z zdravili. Na njej so zapisane dodatne informacije, denimo kakšen je vpliv hrane na delovanje zdravil, ali se tablete lahko drobijo, ali se kapsula zdravila lahko odpre, kako shranjevati zdravila, ali zdravilo vpliva na sposobnost pri vožnji in delu s stroji.

Se želite pogovoriti o svojih zdravilih? Bi se radi prepričali ali jih pravilno uporabljate? Imate kakršno koli drugo vprašanje glede vaših zdravil? Preverite, v kateri izmed lekarn v vaši bližini izvajajo storitev pregled uporabe zdravil in se dogovorite za termin.

Farmakoterapijski pregled izvajajo magistri farmacije specialisti v okviru programa farmacevtskega svetovanja. Namenjen je predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo (5 in več različnih učinkovin) in bolnikom, pri katerih so zdravstvene težave lahko posledica zdravljenja z zdravili. Bolnika napoti na pregled izbrani osebni zdravnik. Farmacevt svetovalec na podlagi informacij o predpisanih oziroma uporabljenih zdravilih ter vseh relevantnih kliničnih informacijah o pacientovem zdravstvenem stanju in informacijah, ki jih poda zdravnik in/ali pacient (oziroma skrbnik pacienta), optimizira in racionalizira zdravljenje z zdravili, zato da izboljša oziroma vzdržuje pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja.

Farmakoterapijski pregled temelji na prepoznavanju težav, povezanih z zdravili ter ukrepih in priporočilih zdravniku z namenom njihovega preprečevanja in razreševanja. Pri tem gre za obravnavo dejanskih in  potencialnih težav pacienta z zdravili s stališča učinkovitosti in varnosti oz. so posledica bremena, ki ga uporaba zdravil predstavlja za paciente.

Z vzpostavitvijo programa farmacevtskega svetovanja je omogočena interdisciplinarna zdravstvena obravnava pacientov in višja kakovost zdravstvene oskrbe.

Skip to content