KOLEDAR DOGODKOV

Domov 5 INFORMACIJE 5 KOLEDAR DOGODKOV

Prijava na izobraževanje

 

Pogoji sodelovanja

S podpisom prijavnice ali oddajo prijavnice po elektronski pošti plačnik/prijavitelj sprejema splošne pogoje prijave na izobraževanja LZS.

Splošni pogoji prijave na izobraževanje

Za seminarje, učne delavnice in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, ki jih organizira Lekarniška zbornica Slovenije, veljajo naslednji splošni pogoji:

Prijava na izobraževanje

Prijava na izobraževanje je mogoča s prijavnico, objavljeno na spletni strani LZS ali poslano po elektronski ali navadni pošti, in sicer na naslednje načine:

 • preko spletnih strani: www.lzs.si
 • preko e-pošte: irma.mikec@lek-zbor.si
 • po faxu: 01 28 06 561
 • po pošti: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana

Prijava na izobraževanje je praviloma mogoča do 3 dni pred predvidenim pričetkom izobraževanja oziroma do zapolnitve prostih mest.

Plačilo kotizacije

 • Po opravljeni storitvi bomo na podlagi izpolnjene prijavnice izstavili račun, ki ga morajo proračunski uporabniki poravnati najkasneje 30. dan po prejemu računa, druge pravne in fizične osebe pa v roku, ki je naveden na računu.
 • Kotizacija se plača na račun LZS, naveden na računu.
 • Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju, strokovno gradivo in postrežbo v času izobraževanja.

Odjava udeležbe

 • Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
 • V primeru nepravočasne odjave, to je manj kot 3 delovne dni pred izvedbo, zaračunamo 50 % celotne kotizacije.
 • V primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

Spremembe v zvezi z izobraževanji

 • Pridržujemo si pravico do odpovedi izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

 

 

Skip to content