STATISTIKA

Domov 5 O ZBORNICI 5 LEKARNIŠKA DEJAVNOST V ŠTEVILKAH

Lekarne

Lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je 31. 12. 2020 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 193 lekarnami in 49 lekarniškimi podružnicami, 87 izvajalcev s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti (od tega 65 fizičnih oseb, ki so nosilci lekarniške dejavnosti in 22 pravnih oseb v obliki družbe z omejeno odgovornostjo) s 87 lekarnami in 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, skupaj 342 organizacijskih enot. Število organizacijskih enot se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 1 enoto.

Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6174 prebivalcev (št. preb. 2.111.461 – stanje na dan 1. 10. 2020 – podatki SURS).

Bolnišnične lekarne s stalno zaposlenimi farmacevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 27 lekarniškimi enotami

 

 

Recepti, točke

Pregledi gibanja produktivnosti, števila izdaj receptov v breme javnih izdatkov ter vrednost lekarniške točke, 2004 – 2020, Slovenije.

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA MAGISTRA FARMACIJE

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA LEKARNO

LEKARNIŠKIH ENOT

Zaposleni

V lekarniški dejavnosti na primarni ravni je bilo 31. 12. 2020 zaposlenih 2283 delavcev, od tega 2209 redno in 74 pogodbeno.

V javnih lekarniških zavodih je bilo zaposlenih 1842, pri izvajalcih s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti pa 441 delavcev.

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v lekarniški dejavnosti na primarni ravni zaposlenih 1902,5 strokovnih farmacevtskih delavcev, od tega 1320,5 farmacevtov (skupaj z doktorji znanosti, magistri znanosti, specialisti in pogodbeno zaposlenimi).

Struktura zaposlenih delavcev je naslednja:

1218 magistrov farmacije
8 doktorji znanosti
19,5 magistrov znanosti
75 specialistov
1,5 inženirjev farmacije
580,5 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

 

 

V bolnišničnih lekarnah je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 308 strokovnih farmacevtskih delavcev od tega:

76,5 magistrov farmacije
69,5 specialistov
2 inženirjev farmacije
160 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

Od navedenih magistrov farmacije in specialistov je 8,7 doktorjev znanosti in 8 magistrov znanosti.

Skip to content