STATISTIKA

Domov 5 O ZBORNICI 5 LEKARNIŠKA DEJAVNOST V ŠTEVILKAH

Lekarne

Lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je 31. 12. 2023 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 197 lekarnami in 54 lekarniškimi podružnicami, 86 izvajalcev s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti (od tega 49 fizičnih oseb, ki so nosilci lekarniške dejavnosti in 37 pravnih oseb v obliki družbe z omejeno odgovornostjo) z 87 lekarnami in 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, skupaj 351 organizacijskih enot. Število organizacijskih enot se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 1 enoto.

Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6030 prebivalcev (št. preb. 2.110.547 – stanje na dan 1. 10. 2022 – podatki SURS).

Bolnišnične lekarne s stalno zaposlenimi farmacevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 27 lekarniškimi enotami

 

 

Recepti, točke

Pregledi gibanja produktivnosti, števila izdaj receptov v breme javnih izdatkov ter vrednost lekarniške točke, 2009 – 2023, Slovenije.

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA MAGISTRA FARMACIJE

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA LEKARNO

LEKARNIŠKIH ENOT

Zaposleni

V lekarniški dejavnosti na primarni ravni je bilo 31. 12. 2023 zaposlenih 2385,5 delavcev, od tega 2262,5 redno in 123 pogodbeno.

V javnih lekarniških zavodih je bilo zaposlenih 1932, pri izvajalcih s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti pa 453,5 delavcev.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v lekarniški dejavnosti na primarni ravni zaposlenih 1966,5 strokovnih farmacevtskih delavcev, od tega 1356,5 farmacevtov (skupaj z doktorji znanosti, magistri znanosti, specialisti in pogodbeno zaposlenimi).

Struktura zaposlenih delavcev je naslednja:

1233,5 magistrov farmacije
9 doktorji znanosti
17,5 magistrov znanosti
96,5 specialistov
2,5 inženirjev farmacije
607,5 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

 

 

V bolnišničnih lekarnah je bilo na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 320 strokovnih farmacevtskih delavcev od tega:

93 magistrov farmacije
76 specialistov
2 inženirjev farmacije
165 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

Od navedenih magistrov farmacije in specialistov je 9 doktorjev znanosti in 5 magistrov znanosti.

Skip to content