STATISTIKA

Domov 5 O ZBORNICI 5 LEKARNIŠKA DEJAVNOST V ŠTEVILKAH

Lekarne

Lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je 31. 12. 2021 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 196 lekarnami in 50 lekarniškimi podružnicami, 87 izvajalcev s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti (od tega 60 fizičnih oseb, ki so nosilci lekarniške dejavnosti in 27 pravnih oseb v obliki družbe z omejeno odgovornostjo) z 88 lekarnami in 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi lekarniško dejavnost na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, skupaj 347 organizacijskih enot. Število organizacijskih enot se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 5 enoto.

Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6077 prebivalcev (št. preb. 2.108.708 – stanje na dan 1. 10. 2021 – podatki SURS).

Bolnišnične lekarne s stalno zaposlenimi farmacevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 27 lekarniškimi enotami

 

 

Recepti, točke

Pregledi gibanja produktivnosti, števila izdaj receptov v breme javnih izdatkov ter vrednost lekarniške točke, 2004 – 2021, Slovenije.

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA MAGISTRA FARMACIJE

OSKRBLJENIH PREBIVALCEV NA LEKARNO

LEKARNIŠKIH ENOT

Zaposleni

V lekarniški dejavnosti na primarni ravni je bilo 31. 12. 2021 zaposlenih 2373,5 delavcev, od tega 2263,5 redno in 110 pogodbeno.

V javnih lekarniških zavodih je bilo zaposlenih 1930,5, pri izvajalcih s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti pa 443 delavcev.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v lekarniški dejavnosti na primarni ravni zaposlenih 1940 strokovnih farmacevtskih delavcev, od tega 1350 farmacevtov (skupaj z doktorji znanosti, magistri znanosti, specialisti in pogodbeno zaposlenimi).

Struktura zaposlenih delavcev je naslednja:

1231 magistrov farmacije
9 doktorji znanosti
20 magistrov znanosti
90 specialistov
3,5 inženirjev farmacije
586,5 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

 

 

V bolnišničnih lekarnah je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 314,5 strokovnih farmacevtskih delavcev od tega:

78,5 magistrov farmacije
73 specialistov
2 inženirjev farmacije
161 farmacevtskih tehnikov

 

 

 

 

Od navedenih magistrov farmacije in specialistov je 8,7 doktorjev znanosti in 10 magistrov znanosti.

Skip to content