PLAČILO UPRAVNE TAKSE

Domov 5 REGISTER IN LICENCE 5 Plačilo upravne takse

Plačilo upravne takse

 • Za vložitev vloge za vpis v register se plača upravna taksa po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, v nadaljevanju: ZUT) v višini 4,50 EUR.
 • Za vložitev vloge za izdajo licence se plača upravna taksa po tarifni številki 1 ZUT v višini 4,50 EUR.
 • Za izdajo odločbe o vpisu v register se plača upravna taksa po tarifni številki 3 ZUT v znesku 18,10 EUR.
 • Za izdajo odločbe o licenci se plača upravna taksa po tarifni številki 3 ZUT v znesku 18,10 EUR.

Navodila o načinu plačila upravne takse:

 1. Če se vlaga zgolj vlogo za vpis v register, vlagatelj poravna upravno takso za vlogo in odločbo o vpisu v register v skupnem znesku 22,60 EUR.
 2. Če se vlaga vlogo za vpis v register in hkrati tudi vlogo za podelitev licence, vlagatelj poravna upravno takso za obe vlogi in dve odločbi v skupnem znesku 45,20 EUR.
 3. Če se vlaga vlogo za podelitev licence po tem, ko je magister farmacije že vpisan v register, vlagatelj poravna še upravno takso za vlogo in odločbo o podelitvi licence v skupnem znesku 22,60 EUR.

Upravno takso se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10) lahko poravna le z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Pri plačilu upravne takse z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN), se v rubriki PREJEMNIK vpiše v polje:

 • Naziv: Ministrstvo za zdravje RS, podračun JFP
 • Ulica: Štefanova ulica 5,
 • Kraj: 1000 Ljubljana

(na spletni banki se vam pri samodejni navedbi prejemnika ob vnosu številke računa lahko izpiše: UPR.TAKSE IZ UPRAV.DEJANJ-DRŽ)

Nadalje so podatki za plačilo naslednji:

 • Številka računa: SI56 01100 1000315 637,
 • Referenca (sklic): SI11 27111-7111002-71234,
 • Koda namena: GOVT
 • Namen: ime in priimek vlagatelja in naziv izobrazbe.

(za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100 1000315 637, delivery account 11 27111-7111002-71234)

Dokazilo o plačilu upravne takse vlagatelj obvezno priloži vlogi.

Skip to content