POGOSTA VPRAŠANJA

Domov 5 INFORMACIJE 5 POGOSTA VPRAŠANJA
Kaj je zdravilo?

Zdravilo je snov, ki se v primerni farmacevtski obliki, določenem odmerku in časovnih presledkih uporablja za zdravljenje, preprečevanje ali prepoznavanje bolezni. Sestavljeno je iz ene ali več zdravilnih učinkovin, ki so odgovorne za delovanje zdravila, ter več pomožnih snovi, ki omogočajo izdelavo oblike zdravila in njegovo uporabo.

Zdravilo vedno uporabljajte po navodilu svojega zdravnika ali farmacevta.

Kaj je generično zdravilo?

Generično zdravilo je zdravilo, ki ima enako kakovostno in količinsko sestavo, učinkovine in farmacevtsko obliko kakor referenčno zdravilo in katerega bioekvivalenca z referenčnim izdelkom je dokazana z ustreznimi študijami biološke uporabnosti. Različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi
izomerov, kompleksi ali derivati učinkovine se obravnavajo kot enaka učinkovina, razen če se pomembno razlikujejo glede varnosti, učinkovitosti ali obojega. V takem primeru mora predlagatelj predložiti dodatne informacije o varnosti, učinkovitosti ali obojem različnih soli, estrov, derivatov učinkovine v zdravilu, ki je že pridobilo dovoljenje za promet z zdravilom.

Različne peroralne oblike s takojšnjim sproščanjem se obravnavajo kot enake farmacevtske oblike. Študije biološke uporabnosti ni treba predložiti, kadar tako določajo ustrezna navodila, pripravljena v skladu z znanstveno tehničnimi dognanji. (vir: Zakon o zdravilih)

izomerov, kompleksi ali derivati učinkovine se obravnavajo kot enaka učinkovina, razen če se pomembno razlikujejo glede varnosti, učinkovitosti ali obojega. V takem primeru mora predlagatelj predložiti dodatne informacije o varnosti, učinkovitosti ali obojem različnih soli, estrov, derivatov učinkovine v zdravilu, ki je že pridobilo dovoljenje za promet z zdravilom.

Različne peroralne oblike s takojšnjim sproščanjem se obravnavajo kot enake farmacevtske oblike. Študije biološke uporabnosti ni treba predložiti, kadar tako določajo ustrezna navodila, pripravljena v skladu z znanstveno tehničnimi dognanji. (vir: Zakon o zdravilih)

Kaj so medsebojno zamenljiva zdravila?

Prvega novembra 2005 je stopil v veljavo nov sistem predpisovanja zdravil. Uvedene so bile tako imenovane skupine medsebojno zamenljivih zdravil, kar pomeni, da zdravniki po novem ne predpisujejo originalnih zdravil kot nekaj samoumevnega, ampak so zdaj zdravila prvega izbora generična zdravila. Med tema kategorijama zdravil obstajajo pomembne razlike glede farmako-kemičnih lastnosti in tudi cen. Urad RS za zdravila, ki je pripravil novi sistem, je za vse skupine zdravil postavil referenčno ceno oziroma najvišjo priznano vrednost, ki jo krijeta obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Če želimo dražja zdravila, jih moramo po novem doplačati.

Kaj so izravnalne sheme?

Zavarovalnice z ugodnejšo strukturo zavarovancev po starosti in spolu bodo prenesle sredstva na zavarovalnice, ki imajo to strukturo manj ugodno in zato višje stroške pri plačevanju zdravstvenih storitev.

Na kaj moramo biti pozorni pri zdravljenju z zdravili?

Preden začnete uporabljati zdravila, vedno povejte zdravniku ali farmacevtu:

 • če ste noseči, načrtujete nosečnost ali če dojite;
 • če ste alergični na kako zdravilo ali hrano in če imate posebno dieto; povejte tudi, če pijete alkoholne pijače ali kadite;
 • če redno jemljete druga zdravila ali uporabljate dodatke k prehrani (na primer vitaminske pripravke).

Vedno si zapomnite ime zdravila in medicinskih pripomočkov. Upoštevajte način uporabe zdravila (med jedjo, zaužijte celo tableto, …). Splošno pravilo je, da trdne oblike zdravil (tablete, obložene tablete, kapsule), ki so namenjene predhodnemu raztapljanju, zaužijemo s tekočino, praviloma vodo. Nikoli ne spreminjajte odmerkov zdravila brez posveta z zdravnikom. Nikoli ne zaužijte zdravila, ki je predpisano drugi osebi, tudi če imate enake simptome. Redno preverjajte rok uporabnosti zdravil:
zdravila ne smete uporabljati po pretečenem roku uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Izdaja zdravil (hormonska kontracepcija) na obnovljiv recept v breme OOZ
 • Predpisovanje obnovljivega recepta uporabnicam, ki imajo zavarovanje po konvenciji
  Odgovor: Ob upoštevanju zakonodaje EU in meddržavnih pogodb glede beleženja in obračunavanja zdravstvenih storitev morajo lekarne ob vsaki izdaji zdravila na obnovljivi recept ob obračunu kot prilogo poslati kopijo recepta, ob zadnji izdaji pa originalni recept.
 • Predpisovanje hormonske nadomestne terapije na obnovljivi recept
  Odgovor:Hormonsko nadomestno zdravljenje se ne piše na obnovljivi recept.
 • Predpisovanje na obrazce receptov po 210. členu Pravil OZZ
  Odgovor: Zaenkrat ni pravne podlage za zavrnitev obnovljivega recepta po 210. členu Pravil.
 • Predpisovanje 1 sc z repetatur 12 x
  Odgovor: Farmacevt lahko izda zdravilo prvič za dobo treh mesecev in nato enako izdajo ponovi še trikrat. Spremembo označi na receptu in po možnosti o tem obvesti zdravnika.
 • Ponovna izdaja zdravila, če je od zadnje izdaje večji časovni razmik (več kot 3 mesece), vendar v okviru enega leta.
  Odgovor: Farmacevt  iz razgovora s pacientom strokovno presodi smiselnost izdaje glede na razlog časovnega zamika.
 • Ali se upošteva, če je na receptu »repetatur« ali »ponovi« natisnjeno s štampiljko 
  Odgovor: Pri ponovnem pregledu zakonodaje smo ugotovili, da v Pravilniku orazvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil  23. člen navaja, da mora biti recept napisan ali računalniško izpisan čitljivo in neizbrisljivo, zato smatramo, da pravilnik izključuje štampiljko.
 • Nekateri hormonski kontraceptivi imajo manjše in večje pakiranje. Primer iz lekarne: predpisano je bilo zdravilo Cerazette. Ob prvi izdaji je bilo izdano zdravilo v večjem pakiranju (84x), ker je bil deficit pakiranja 28x. Sedaj je deficit 84x, je pa na razpolago 28x. V dani situaciji  je torej možna izdaja pakiranja le po 28x. Ali je to sprejemljivo glede na to, da je potem to druga šifra zdravila?
  Odgovor: Če je zdravilo v večjem pakiranju (Cerazette 84 tbl.) izdan prvič na obnovljivi recept, ob drugi izdaji pa je deficitarno, se lahko izda enaka količina zdravila (Cerazette 3×28 tbl.) v manjšem pakiranju ne glede na to, da gre za drugo šifro zdravila. Podatke o spremembi pa pooblaščena oseba označi na receptu.
Kako pravilno shranjujemo zdravila?
 • Zdravilo vedno shranjujte v originalni ovojnini skupaj s priloženimi navodili za uporabo.

  Če zdravila preložite v posebne dozirne škatlice za zdravila, shranite navodila za uporabo. Morda jih boste želeli ponovno prebrati.

  Vsa zdravila shranjujte na mestu, ki ni dosegljivo otrokom. Najbolj primerne so omare ali predali, ki jih je mogoče zakleniti.

  Zdravila praviloma shranjujemo pri temperaturi do 25 °C, na suhem in v temnem prostoru. Zdravil ne smete shranjevati v vlažnem prostoru ali prostoru, ki je izpostavljen sončni svetlobi (kopalnica in kuhinja nista primerni).

  Bodite pozorni na posebej označen režim shranjevanja na zunanji ovojnini nekaterih zdravil. Zdravila, ki jih shranjujemo pri nižjih temperaturah (običajno od 5 do 15 °C), shranjujte na ustreznem mestu v hladilniku, nikakor pa ne v zamrzovalniku!

  Ne puščajte zdravil v osebnem avtu, še posebno ne poleti, ko se temperatura v njem povzpne na več kot 35 °C, ali pozimi, ko pade pod ničlo.

  V priloženih navodilih za nekatera občutljivejša zdravila (npr. kapljice in mazila za oči, nos, …) zasledimo opozorilo, koliko časa so uporabna po prvem odprtju.

Kam z neuporabljenimi zdravili?
 • Neuporabljena zdravila ali zdravila s pretečenim rokom uporabnosti odvrzite v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov. Kje jih najdete, vam povedo v regionalnem komunalnem podjetju. V vaši bližnji lekrani vam bodo posredovali informacijo o podjetjih, ki so za zbiranje odpadnih zdravil pooblaščena.

  Opozorilo: 
  Starih ali neuporabljenih zdravil nikoli:

  • ne shranjujte doma,
  • ne odvrzite v straniščno školjko,
  • ne odlagajte v navadne zbiralnike komunalnih odpadkov!
Uničevanje zdravil ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi

Sklep UO LZS z dne 22. 6. 2006 na podlagi sklepa Komisije za farmacevtska vprašanja: glede strokovnega uničenja zdravil (zapadla v lekarni), ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, je Komisija za farmacevtska vprašanja mnenja, da lekarne ta zdravila dajo v uničenje tako kot ostala zdravil, potrebna je le ustrezna evidenca s podpisom pooblaščene osebe v lekarni in pooblaščene osebe zbiralca zdravil.

Kakšne možnosti imam, da podam pritožbo ali pohvalo, ki se nanaša na lekarne, na delovanje Zbornice ali pa na splošno lekarniško dejavnost?

Znotraj Lekarniške zbornice Slovenije ima vsak obiskovalec lekarn, ki želi podati pritožbo, ki se nanaša na strokovno ravnanje v posamezni lekarni, možnost, da poda svojo pritožbo na razsodišče Zbornice, kjer tožilka sproži postopek preiskave. Prav tako lahko posredujete svoje pohvale, pripombe ali predloge, ki se kakorkoli nanašajo na lekarniško dejavnost, na e-naslov tajnistvo@lek-zbor.si, kjer jih bo zborniška služba ustrezno obravnavala.

Skip to content