SPECIALIZACIJE

Domov 5 IZOBRAŽEVANJE 5 SPECIALIZACIJE

Specializacija v celoti traja 3 leta: organizirane oblike specializacije eno leto, ostali čas pa je predviden za individualno usposabljanje.

V prvem letu specializant pridobi potrebna teoretična znanja, kasneje pa se vključi v spoznavanje in izvajanje praktičnega dela v ustreznih ustanovah za samostojno izvajanje zastavljenih ciljev.

 

Vrste specializacij v Republiki Sloveniji 
Trajanje v letih
Specializacija za oblikovanje zdravil 3
Specializacija iz preizkušanja zdravil 3
Specializacija iz klinične farmacije 3
Specializacija iz farmakognozije 3
Specializacija iz radiofarmacije 3
Podrobnejše informacije o opravljanju specializacij za magistre farmacije določa Pravilnik o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije (Ur. l. RS, št. 53/2019), objavljen na tej povezavi.

 

Vsebine specializacij, ki jih pripravi Lekarniška zbornica Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Univerze v Ljubljani, in v soglasju z ministrom, so objavljene spodaj .

 

Objavljamo tudi stroške specializacij za plačnika specializacije (spodaj ). V skladu s 15. členom Pravilnika o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije (Uradni list RS, št. 53/2019) višino stroškov specializacije, ki vključuje tudi stroške izpita, višino stroškov priznavanja programov specializacij in višino stroškov priznavanja specialističnega naziva, določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.

 

S p e c i a l i s t i č n i  i z p i t:

  • Zvjezdana Cvišić, mag. farm., specialistični izpit iz oblikovanja zdravil, dne 2. aprila 2024, Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana
  • Mateja Horvat, mag. farm., specialistični izpit iz klinične farmacije, dne 11. aprila 2024, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 9, Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content