PRIPRAVNIŠTVO

Domov 5 IZOBRAŽEVANJE 5 PRIPRAVNIŠTVO

Program

  • Pripravništvo za poklic magister farmacije/magistra farmacije: izvajalec pripravništva pred začetkom pripravništva pripraviti individualni program usposabljanja in ga skupaj z dokazilom o ustrezni izobrazbi pripravnika in dokazilom o opravljenem strokovnem oziroma specialističnem izpitu mentorja pripravnika posreduje v soglasje na Ministrstvo za zdravje. Ne glede na prejšnji stavek individualnemu programu usposabljanja ni treba priložiti dokazila o opravljenem strokovnem izpitu mentorja, če je mentor strokovni izpit opravil na ministrstvu.

 

  • Pripravništvo za poklic farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica: izvajalec pripravništva organizira potek pripravništva v skladu s programom pripravništva, določenim v Prilogi 1 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22 in 58/23).
 
 
 
 

Pravilnik

Področje pripravništva, pogoji za opravljanje pripravništva zdravstvenih delavcev, preizkušanje pripravnikovega praktičnega znanja, mentorstvo, pogoji za opravljanje strokovnih izpitov, programi strokovnih izpitov so opredeljeni v  Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 76/2022, 58/2023 in 97/2023)

 
 
 
 
 

Prijava

Ob začetku pripravništva se izpolni popisni list, ki se pošlje na Lekarniško zbornico Slovenije.

Popisni list za pripravnike (pdf)

 

Koledar

Seminar LZS za pripravnike farmacevtske tehnike in pripravnike magistre farmacije bo v letu 2023 potekal še v  terminu:

  • 1. del  4., 5., 6. september 2023
  • 2. del 2. oktober 2023

           Kraj/način izvedbe: e-učilnica LZS (dostop do gradiva) in spletna platforma Zoom (predavanja in predstavitev seminarjev iz farmakoterapije)

 

 
 
Skip to content