PRIPRAVNIŠTVO

Domov 5 IZOBRAŽEVANJE 5 PRIPRAVNIŠTVO

Program

  • Pripravništvo za poklic magistra farmacije se opravlja po Programu pripravništva za poklic magister farmacije (Uradni list RS, št. 44/04).
  • Pripravništvo za poklic farmacevtski tehnik  se opravlja v skladu s programom pripravništva, določenim v Prilogi 1 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22).
  • Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva in javnega zdravja
 
 
 
 

Pravilnik

Področje pripravništva, pogoji za opravljanje pripravništva zdravstvenih delavcev, preizkušanje pripravnikovega praktičnega znanja, mentorstvo, pogoji za opravljanje strokovnih izpitov, programi strokovnih izpitov so opredeljeni v  Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 76/2022).

Prijava

Ob začetku pripravništva se izpolni popisni list, ki se pošlje na Lekarniško zbornico Slovenije.

Popisni list

 

Koledar

Seminar LZS za pripravnike farmacevtske tehnike in pripravnike magistre farmacije bo v letu 2022 potekal še v  terminu:

  • 1. del  5., 6., 7. september 2022
  • 2. del 3. oktober 2022

           Kraj/način izvedbe: e-učilnica LZS (dostop do gradiva) in spletna platforma Zoom (predavanja in predstavitev seminarjev iz farmakoterapije)

 

 
 
Skip to content