RAZPISI IN ZAPOSLITVE

Domov 5 INFORMACIJE 5 RAZPISI IN ZAPOSLITVE

Datum objave: 7. 7. 2022

Vabilo k sodelovanju

 

Izvršni odbor Lekarniške zbornice Slovenje je za vodenje aktivnosti na področju kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti

sprejel sklep, da se objavi razpis za mesto

NACIONALNI KOORDINATOR ZA KAKOVOST

Koordinator se bo vključil v aktivnosti zbornice

na področju kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

Prijavijo se lahko diplomirani magistri farmacije z najmanj tremi leti delovnih

izkušenj v lekarniški dejavnosti in z znanjem angleškega jezika.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s podiplomsko izobrazbo

ali kandidati, ki so se že ukvarjali

ali se zdaj ukvarjajo z nalogami za izboljšanje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

Nacionalni koordinator za kakovost v okviru nalog seznanja s cilji, novostmi ter aktivnostmi v svetovnem, evropskem in lokalnem merilu z zadevnega področja, sodeluje v nacionalnih organih pristojnih za področje kakovosti in varnosti v zdravstvu, strokovno javnostjo in zainteresirano javnostjo, ter skrbi za ozaveščanje o zadevnem področju. Sodeluje pri načrtovanju in vodenju aktivnosti za spremljanje in izboljšanje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti ter programih usposabljanja za nosilce lekarniške dejavnosti s področja kakovosti in varnosti.

Za opravljanje nalog zbornica nacionalnemu koordinatorju zagotovi organizacijsko in finančno podporo za izvedbo aktivnosti, omogoči strokovno izpopolnjevanje z zadevnega področja in povračilo stroškov za delo skladno z letnim načrtom.

Kandidati naj pošljejo pisno ponudbo z dokazili o izpolnjevanju pogojev

in z opisom dosedanjega dela na naslov:

Lekarniška zbornica Slovenije

Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana

 

Rok za prijavo je 30. november 2022.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena posebna pogodba.

Informacije: Lekarniška zbornica Slovenije

Špela Bernik Golubić, mag. farm.

spela.bernik@lek-zbor.si

 

Skip to content