PUBLIKACIJE

Domov 5 INFORMACIJE 5 PUBLIKACIJE

Strokovna revija Lekarništvo

  • strokovno glasilo Lekarništvo izdaja Lekarniška zbornica Slovenije že 38 let
  • izhaja štirikrat letno, in sicer v marcu, juniju, septembru in decembru ter občasne posebne izdaje
  • lekarne in strokovni sodelavci ter ostali magistri farmacije s svojim delom in aktivnostjo preko tega glasila seznanjajo zaposlene v lekarniški dejavnosti o aktualnih dogajanjih doma in v tujini, o novostih pri zdravilih in boleznih ter novostih v lekarniški mreži
  • spodbuja javno diskusijo o zdravstveni negi in preskrbi z zdravili
  • obvešča vso farmacevtsko osebje o izobraževanjih
  • obvešča člane o delu zbornice
  • predstavlja nove tehnologije in prispeva k uveljavljanju sodobnih metod v zdravstvu, lekarniški dejavnosti in homeopatiji.

Naklada: 3000 izvodov

Število strani: 70-140

Naročniki: Strokovno revijo Lekarništvo prejemajo vsi člani LZS, Ministrstvo za zdravje, veledrogerije in drugi v zdravstvenem sistemu tudi tuja farmacevtska predstavništva.

Naslov uredništva:
Lekarniška zbornica Slovenije
Uredništvo Lekarništva
Vojkova cesta 48, Ljubljana

Kontakttajnistvo@lek-zbor.si

Glavna in odgovorna urednica: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

 

 

Zborniki strokovnih izpopolnjevanj

V okviru strokovnih izpopolnjevanj za farmacevtske strokovne delavce zbornica izdaja zbornike. Okvirna naklada je 1.300 zbornikov letno.

Seznam izdane literature

 

Skip to content