E-učilnica Lekarniške zbornice Slovenije je spletni portal namenjen nosilcem lekarniške dejavnosti, v kateri se redno nadgrajujejo, posodabljajo in dopolnjujejo strokovne vsebine pomembne za strokovno izpopolnjevanje magistrov farmacije na različnih specialnih področjih.

Interaktivni spletni portal omogoča tudi izmenjavo znanj in izkušenj med strokovnjaki.