Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo organizira strokovno izpopolnjevanje z naslovom Izzivi, priložnosti in izkušnje cepljenja v lekarniški dejavnosti. Na uvodnih predavanjih bodo predstavljena različna vrsta cepiv in odziv imunskega sistema nanje ter glavne dejavnike, ki vplivajo na klinično presojo pacienta pred cepljenjem, npr. kako je s cepljenjem nosečnic ali pacientov z oslabljenim imunskim sistemom. Vključeno je tudi predavanje o potencialnih neželenih učinkih cepiv (takojšnjih ali zakasnelih) ter sistem spremljanja neželenih učinkov po cepljenju v Sloveniji. Osrednji del izobraževanja je namenjen izkušnjam s cepljenjem v lekarniški dejavnosti iz tujine – priložnosti ter glavne izzive vezane na to dejavnost, najprej s pregledom nad trenutnimi aktivnostmi  na tem področju, potem pa s predstavitvami konkretnih izkušenj kolegov iz lekarniške dejavnosti na Portugalskem in v Švici. Strokovno izobraževanje se bo zaključilo s komunikološkimi pristopi, ki olajšajo naslavljanje cepljenja pacientom v lekarni  ter izkušnjami z vzpostavitvijo spletnega foruma na to tematiko.  Kotizacija 195,00 EUR z vključenim DDV.

PONOVITEV DOGODKA: 15.6. 2022.

Licenčne točke za magistre farmacije:

  • 5,0 licenčnih točk za vsakega pasivnega udeleženca magistra farmacije.

 

Skip to content