Z brezšivno skrbjo do bolj varnega zdravljenja z zdravili

11 Okt, 2023

Sporočilo za javnost

sreda, 11. oktober 2023

 Z brezšivno skrbjo do bolj varnega zdravljenja z zdravili

Slovenija je uvedla sodobno lekarniško storitev, imenovano brezšivna skrb (angl. seamless care). Je pravica iz zdravstvenega zavarovanja in zagotavlja varno zdravljenje z zdravili, saj v okviru le-te sodelujejo lekarniški farmacevti na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. »Brezšivna skrb pomeni, da pacienti prejmejo farmacevtsko obravnavo in neprekinjeno oskrbo z zdravili, ko prehajajo med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. To omogoča boljše sodelovanje bolnikov pri zdravljenju. Nosilni dokument je osebna kartica zdravil (OKZ), kjer so shranjene informacije o zdravljenju z zdravili posameznega pacienta. Osebno kartico zdravil prejme pacient v tiskani obliki, v digitalni pa je naložena na zVem+. Tako je omogočen dostop do podatkov o zdravilih poleg pacienta tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki pacienta obravnavajo. Ob izdaji zdravil, v kolikor pride do sprememb terapije, magister farmacije OKZ posodobi,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

Državna sekretarka Azra Herceg je dodala, da Ministrstvo za zdravje pozdravlja in aktivno podpira izvajanje aktivnosti brezšivne skrbi, ki zagotavlja večjo varnost pacientov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zagotavljanje razumevanja namena jemanja zdravil, jemanje zdravil v pravih odmerkih in na pravi način in s tem opolnomočenje pacienta in povečanje njegove zdravstvene pismenosti, je izpostavila kot enega od temeljev za preprečevanje zapletov pri jemanju zdravil in s tem tudi enega od ukrepov za zagotavljanje finančno vzdržnejšega zdravstvenega sistema. »Pričakujemo, da se bo število 5300 pacientov, ki že razpolaga z osebno kartico zdravil, izdelano preko enotne informacijske podpore, pacientom pa je ta na voljo tako v tiskani obliki kot preko portala in aplikacije zVEM, v kratkem z večjo uporabo tudi v lekarnah na primarni ravni še znatno povečalo. Veseli nas, da smo v okviru uvajanja brezšivne skrbi oblikovali širok krog sodelujočih, ki jim je zagotavljanje kakovostne oskrbe pacienta in prizadevanje za večjo varnost pacientov ključno vodilo pri njihovem delu. Veselimo se sodelovanja z njimi tudi pri prihodnjih nadgradnjah celotnega sistema brezšivne skrbi,« je poudarila.

Zdravstvo, še posebej zdravljenje z zdravili, je področje hitrega razvoja, ki zahteva sodelovanje vseh zdravstvenih strokovnjakov. Z uvedbo brezšivne skrbi povezujemo zdravstvene delavce, ki skrbijo za bolnike na različnih ravneh zdravstvenega varstva, da ti v sodelovanju skrbijo za varno zdravljenje pacientov z zdravili. V bolnišnicah so magistri farmacije specialisti aktivno vključeni v optimiranje zdravljenja z zdravili. V lekarnah preko storitve pregled uporabe zdravil magistri farmacije pomagajo pacientom odpraviti vse težave, povezane z uporabo zdravil, kot so napačen odmerek ali način uporabe, uporab zdravil, za katere ni indikacije, podvojene terapije idr. To so argumenti, s katerimi dokazujemo, da je ta storitev za paciente, ki uporabljajo več zdravil sočasno, izjemo koristna in pomeni velik doprinos h kakovosti življenja.

­­­­Tako se v Sloveniji nadaljuje premik od tradicionalnega modela oskrbe z zdravili k sodobnemu, svetovalnemu modelu. V Evropski uniji so ga že uvedle posamezne države, velja pa slovenski sistem za enega najbolj celostnih. »Pridobitev za pacienta je tudi to, da ob odpustu iz bolnišnice prejme na novo uvedeno terapijo. S tem je omogočen varen prehod v domače okolje,« je dejala Darja Potočnik Benčič.

Izvajanje brezšivne skrbi je sprejeto in potrjeno v splošnem dogovoru za leto 2022. Izvajanje so začeli magistri farmacije v bolnišnicah, v dogovoru je bila tudi zaveza, da se primarna raven lekarniške dejavnosti vključi s storitvijo pregled uporabe zdravil, kar je s 1. 7. 2023 tudi omogočeno.

 

 

Morda vas zanima tudi…

Skip to content