Preskrba prebivalstva s tabletami kalijevega jodida

4 Mar, 2022

Glede na številna vprašanja in aktualne problematike v zvezi z uporabo tablet kalijevega jodida vas obveščamo, da je preskrba s tabletami KJ v domeni Ministrstva za zdravje in Uprave RS za zaščito in reševanje. Uporaba tablet KJ je namreč predvidena le ob sprostitvi radioaktivnega izotopa joda v okolje (ta utegne povzročiti notranje obsevanje telesa zaradi vdihavanja). Zaužitje tablet KJ neposredno pred ali med prehodom radioaktivnih snovi preprečuje, da bi se radioaktivni jod, ki bi ga vdihnili, kopičil v žlezi ščitnici.

V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči so bile prebivalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju polmera 10 km okrog NEK tablete KJ predhodno razdeljene. Na istem območju so tablete KJ shranjene tudi na šolah, v vrtcih, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, drugih zavodih, gospodarskih družbah in organizacijah.

Za vse ostale prebivalce RS se tablete kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah in se razdelijo glede na potrebo izvajanja jodne profilakse (v skladu z državnim in lokalnimi načrti zaščite in reševanja ob jedrski nesreči).

Več informacij na https://www.gov.si/novice/2022-03-03-direktor-uprave-za-jedrsko-varnost-v-intervjuju-potrdil-dobro-pripravljenost-na-izredne-dogodke/ ali https://www.gov.si/teme/jedrske-ali-radioloske-nesrece/

Morda vas zanima tudi…

Skip to content