Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Strokovna revija Lekarništvo

  • strokovno glasilo Lekarništvo izdaja Lekarniška zbornica Slovenije že 38 let
  • izhaja štirikrat letno, in sicer v marcu, juniju, septembru in decembru ter občasne posebne izdaje
  • lekarne in strokovni sodelavci ter ostali magistri farmacije s svojim delom in aktivnostjo preko tega glasila seznanjajo zaposlene v lekarniški dejavnosti o aktualnih dogajanjih doma in v tujini, o novostih pri zdravilih in boleznih ter novostih v lekarniški mreži
  • spodbuja javno diskusijo o zdravstveni negi in preskrbi z zdravili
  • obvešča vso farmacevtsko osebje o izobraževanjih
  • obvešča člane o delu zbornice
  • predstavlja nove tehnologije in prispeva k uveljavljanju sodobnih metod v zdravstvu, lekarniški dejavnosti in homeopatiji.

Naklada: 3000 izvodov

Število strani: 70-140

Naročniki: Strokovno revijo Lekarništvo prejemajo vsi člani LZS, Ministrstvo za zdravje, veledrogerije in drugi v zdravstvenem sistemu tudi tuja farmacevtska predstavništva.

Naslov uredništva:
Lekarniška zbornica Slovenije
Uredništvo Lekarništva
Vojkova cesta 48, Ljubljana

Kontakt: tajnistvo@lek-zbor.si

Glavna urednica: mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

Odgovorni urednik: Blaž Kristan 

 NOVA številka Lekarništva

 

 

 ARHIV IZDANIH GLASIL LEKARNIŠTVO

Lekarništvo 4/2020

Lekarništvo 3/2020

Lekarništvo 2/2020

Lekarništvo 1/2020

Lekarništvo 4/2019

Lekarništvo 3/2019

Lekarništvo 2/2019

Lekarništvo 1/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane