Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Zahteva za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o kazenskih evidencah (Uradni list RS, št. 3/18).

Pravilnik o kazenskih evidencah predpisuje enoten obrazec za pridobitev potrdila iz treh kazenskih evidenc (potrdila iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov, evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), zato je potrebno na zahtevku ustrezno obkrožiti tisto evidenco, iz katere zahtevamo potrdilo. Vsak posameznik lahko zahteva izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v vseh treh kazenskih evidencah in se nanašajo nanj.

 

Izpolnjen obrazec, ki mora biti lastnoročno podpisan, lahko oddate na sledeče načine:

  • osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje v poslovnem času,
  • po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000, Ljubljana,
  • prek varnega elektronskega predala na naslov evidence.mp@vep.si (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo),
  • prek portala eUprava (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo).

 

Za lastnoročno podpisano zahtevo se šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe. 

Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe je na naslednji povezavi:

obrazec

Elektronski zahtevek preko e-Uprave (za uporabo storitve je potreben digitalni certifikat).


Aktualna izobraževanja
Izobraževanje za pridobitev kompetence PUZ
Začetek: 19. april 2021 0:00
Konec: 28. april 2021 23:30
Kategorija:
Strokovno izpopolnjevanje za mag. farm.
Lokacija: e-izobraževanje
Opis:

Nazaj          


Novice in Dogodki
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane