Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Odvzem licence

Magistru farmacije lahko Lekarniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu s splošnimi akti Lekarniške zbornice Slovenije.

 

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne napake pri delu v primeru ko takšno ravnanje magistra farmacije povzroči trajne hujše posledice za zdravje pacienta ali smrt pacienta.

 

Začasni odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

  • če se ugotovi, da magister farmacije s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje pacienta,
  • če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica,
  • če se po podelitvi licence ugotovi, da je magister farmacije v postopku podelitve licence z zavajanjem uradne osebe dokazal izpolnjevanje pogojev.

Aktualna izobraževanja
Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije 2021 VIRUSNE OKUŽBE IN CEPLJENJE
Začetek: 1. april 2021 0:00
Konec: 30. junij 2021 23:30
Kategorija:
Strokovno izpopolnjevanje za mag. farm.
Lokacija: e-izobraževanje
Opis:

Nazaj          


Novice in Dogodki
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane