Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11.11.1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Pravila

Podrobnejše informacije o opravljanju specializacij za magistre farmacije lahko najdete v Uradnem listu (Ur.l. RS, št. 53/19), kjer je bil objavljen Pravilnik o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije.

 

   Pravilnik o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije

 

 

Vsebine specializacij

 
 
Vsebine specializacij dopolnjujejo v Pravilniku o vrstah in poteku specializacij za magistre farmacije (Uradni list RS št. 53/2019), v prilogi 1 navedene vrste specializacij, s podrobnim programom za posamezno vrsto specializacije.
Skladno s 3. odstavkom 76. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 85/2016 in 77/2017) pripravi vsebine specializacij pristojna zbornica v sodelovanju s fakulteto, ki izvaja študijski program farmacija, in v soglasju z ministrom.
Minister za zdravje je k vsebinam specializacij, ki jih je Lekarniška zbornica Slovenije pripravila v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo, Univerze v Ljubljani, in sprejela na 10. izrednem korespondenčnem zasedanju skupščine, podal soglasje dne 2.9.2019.
 
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane