Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11.11.1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Splošne novice15.07.2019 |

Kodeks lekarniške deontologije

 

Obveščamo vas, da je na podlagi določil 4. točke 2. odstavka 96. člena in 1. odstavka 98. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016 in 77/2017) skupščina Lekarniške zbornice Slovenije na seji dne 19. 6. 2019 sprejela Kodeks lekarniške deontologije. Z uveljavitvijo tega Kodeksa je prenehal veljati Kodeks lekarniške deontologije, ki ga je skupščina Lekarniške zbornice Slovenije sprejela dne 17. junija 1994.
 
Kodeks lekarniške deontologije je nabor deontoloških in etičnih načel in pravil, ki jih morajo farmacevtski strokovni delavci spoštovati pri opravljanju lekarniške dejavnosti, stikih s pacienti, poklicnimi kolegi, drugimi zdravstvenimi delavci in v javnosti. Tudi nov kodeks lekarniške deontologije upošteva tradicijo, hkrati pa tudi sodobne smernice lekarniškega poklica in dejavnosti, splošna etična načela in družbene norme ter veljavne predpise. Zavezuje vse farmacevtske strokovne delavce v lekarniški dejavnosti; poleg magistrov farmacije torej tudi farmacevtske tehnike in inženirje farmacije. Kodeks lekarniške deontologije pri svojem delu upoštevajo tudi drugi delavci, ki delajo v lekarniški dejavnosti.
Kodeks lekarniške deontologije je vsebinsko strukturiran tako, da poleg uvodnih določb ter prehodne in končne določbe vsebuje naslednja poglavja:
•          Skrb za pacienta in odgovornost do družbe,
•          Odgovornost do poklica in dejavnosti,
•          Odnosi z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci,
•          Farmacevtski strokovni delavec v javnosti.
 
Kodeksu lekarniške deontologije je priložena tudi Izjava, s katero farmacevtski strokovni delavci sprejmejo določila Kodeksa lekarniške deontologije.
 

 Vse novice iz kategorije


© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane