Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarne 

Javno lekarniško službo je 31.12.2016 opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 187 lekarnami in 46 lekarniškimi podružnicami, 87 zasebnih lekarn z 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, ki opravljata tudi javno lekarniško službo, skupaj 333 lekarniških enot.
 Lekarniška enota je v povprečju oskrbovala 6.204 prebivalcev (št. preb. 2.065.879 - stanje na dan 1.10.2016 – podatki SURS).
 
Bolnišnične lekarne s stalno zaposlenimi farmacevti so bile organizirane v 26 bolnišnicah s 27 lekarniškimi enotami.
 
Mreža lekarn: javne lekarniške enote, 1992-2016, Slovenija
 
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane