Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Pripravništvo

 

P O M E M B N O   O B V E S T I L O:

Skladno z Odlokom o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ‒ pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti, ki ga je Vlada RS izdala dne, 28. 3. 2020, v Uradnem listu RS, št. 37/20 v zvezi z izvajanjem ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, se za čas trajanja ukrepov zadržijo vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja ter podobno) ter opravljanje strokovnega izpita.

Obveščamo vas, da v tem času Lekarniška zbornica Slovenije ne organizira Seminarja za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike. Skladno s koledarjem seminarjev za pripravnike je naslednji Seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike načrtovan v mesecu septembru (1. del : 7., 8., 9. september 2020 in 2. del : 5. oktober 2020).

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane