Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Predstavitev

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji.

Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti, zagotavljanja izpolnjevanja stanovskih obveznosti in varovanja gospodarskih interesov članov.

Članstvo v Zbornici

Članstvo v zbornici je obvezno za vse izvajalce lekarniške dejavnosti, kot prostovoljni člani pa se lahko vključijo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo sorodno dejavnost.

V zbornico je včlanjenih (stanje na dan 31. 12. 2016).

  • 24 javnih zavodov,
  • 87 lekarnarjev,
  • 26 bolnišničnih lekarn  
  • 1   prostovoljni pravni član ter
  • 487 prostovoljnih fizičnih članov.

Najvišji organ Zbornice je skupščina, izvršilni organ zbornice pa je upravni odbor. Poleg omenjenih pa so organi Zbornice še naslednji: predsednik Zbornice, nadzorni odbor, razsodišče Zbornice in tožilec Zbornice.

Temeljne naloge Zbornice so naslednje:

  • sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravila, načrtovanje lekarniške mreže in kadrov,
  • izdaja mnenja o primernosti podelitve koncesije,
  • v imenu članic se dogovarja o ceni lekarniških storitev, ki jih poravnava obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • načrtuje in spremlja pripravništvo, stalno strokovno izpopolnjevanje in specializacije farmacevtov,
  • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem.

Lekarniška zbornica Slovenije je polnopravna članica PGEU (Pharmaceutical Grup of European Union).

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane