Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11.11.1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Urniki

s p e c i a l i s t i č n i   i z p i t :

  • Tjaša Grilc, mag. farm., specialistični izpit iz klinične farmacije, dne 9. decembra 2019, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 9, Ljubljana
  • Mateja Miklič, mag. farm., specialistični izpit iz klinične farmacije, dne 10. decembra 2019, Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana
  • Rok Antolič, mag. farm., specialistični izpit iz klinične farmacije, dne 12. december 2019, Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane