Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Razpisi in zaposlitve

03.10.2019 |

Razpis za delovno mesto sekretarja Lekarniške zbornice Slovenije

 

Datum objave: četrtek, 3.10.2019

Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana, objavlja razpis za delovno mesto SEKRETARJA Lekarniške zbornice Slovenije za mandatno dobo štirih let.

 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandida-t/-ka:

  • univerzitetna izobrazba,
  • 5 let delovnih izkušenj na odgovornih delovnih mestih,
  • organizacijske sposobnosti,
  • poznavanje lekarniške in zdravstvene problematike ter zakonodaje,
  • znanje vsaj enega svetovnega jezika,
  • znanje uporabe računalnika.

Kandidati morajo podati vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, predstavitvijo dosedanjih delovnih izkušenj ter kratkim življenjepisom v pisni obliki, po pošti, na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za sekretarja«.

Mandat sekretarja zbornice traja 4 leta. Sekretarja bo izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in oddali popolne ter pravočasne vloge, v soglasju s predsednikom zbornice imenoval Izvršni odbor Lekarniške zbornice Slovenije.

Rok za prijavo je 11. oktober 2019. Upoštevane bodo popolne vloge, ki bodo na Lekarniško zbornico Slovenije prispele do navedenega datuma oziroma bodo na ta dan poslane priporočeno po pošti.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri po zaključenem postopku.

 Vse novice iz kategorije


© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane