Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Razpisi in zaposlitve

02.09.2017 |

Razpis - Svetovalec za izobraževanje; Pisarniški referent

 

 Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana, objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Svetovalec za izobraževanje in vzgojo (m/ž)

 Poleg splošnih pogojev, določenih v delovnopravni zakonodaji morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje za opravljanje dela:

 • pridobljen strokovni naziv magister farmacije ali diplomirani inženir farmacije z opravljenim strokovnim izpitom,
 • najmanj 3 leta delovne dobe,
 • izkušnje v lekarniški dejavnosti,
 • znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom,
 • ustrezne osebnostne lastnosti: odgovornost, sodelovalnost, samostojnost pri delu, inovativnost in inventivnost, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, tolerantnost, prijaznost.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest-mesečnim poskusnim delom.

 Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev za opravljanje dela in delovnih izkušnjah ter kratkim življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 15. dneh po objavi na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava – Svetovalec zbornice«.

 Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave z vsemi priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

 

      

 Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, Ljubljana, objavlja naslednje prosto delovno mesto:

 Pisarniški referent (m/ž)

 Poleg splošnih pogojev, določenih v delovnopravni zakonodaji morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje za opravljanje dela:

 • da ima V. stopnjo izobrazbe - administrativni tehnik ali drug primerljiv poklic,
 • najmanj 2 leti delovne dobe,
 • delovne izkušnje v primerljivem poklicu,
 • znanje slovenskega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom,
 • ustrezne osebnostne lastnosti: odgovornost, sodelovalnost, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, tolerantnost, prijaznost.

 Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest-mesečnim poskusnim delom.

 Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev za opravljanje dela in delovnih izkušnjah ter kratkim življenjepisom z opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 15. dneh po objavi na naslov: Lekarniška zbornica Slovenije, Vojkova cesta 48, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava – Pisarniški referent«.

 Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave z vsemi priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

 

 

 

 

 

 Vse novice iz kategorije


© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane