Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


IV.Končne določbe

30. člen

Kodeks lekarniške deontologije in določila kodeksov mednarodnih organizacij, h katerim pristopi Lekarniška zbornica, obvezuje vse farmacevte, zaposlene v lekarniški dejavnosti.
Lekarniška zbornica mora zahtevati izpolnjevanje določb Kodeksa od vseh farmacevtov, ki opravljajo ta poklic.
Lekarniška zbornica mora ukrepati proti kršiteljem določb Kodeksa.

31. člen

Kodeks lekarniške deontologije začne veljati osmi dan po sprejemu na skupščini Lekarniške zbornice Slovenije.(6)

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane