Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


I. Uvodne določbe

1. člen

Kodeks lekarniške deontologije upošteva tradicijo, zgodovino in sodobne smernice lekarniškega poklica.

2. člen

Kodeks je namenjen usmerjanju farmacevtov pri opravljanju lekarniške dejavnosti, njihovih stikih z bolniki, s poklicnimi kolegi, z drugimi zdravstvenimi delavci in z javnostjo.

3. člen

Kodeks sprejemajo z osebno izjavo vsi lekarniški farmacevti po opravljenem strokovnem izpitu na sedežu Lekarniške zbornice.

4. člen

Ta izjava se glasi:
Jaz ………. svečano izjavljam:

  • svoj poklic bom opravljal/a v skladu z etičnimi načeli tega kodeksa vestno in dostojanstveno
  • svoje delo bom posvetil/a človečnosti in varovanju zdravja
  • koristi bolnika bom dajal/a prednost pred zasebnimi interesi
  • skrbel/a bom za pravilno, učinkovito in varno uporabo zdravil
  • zdravila bom izdeloval/a in izdajal/a po najvišjih standardih kakovosti
  • pri opravljanju svojega poklica ne bom dopušča/a razlik zaradi spola, vere, rase, nacionalnosti, politične pripadnosti ali socialnega položaja
  • varoval/a bom zaupane mi skrivnosti
  • svojim učiteljem in kolegom bom izkazoval/a dolžno spoštovanje
© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane