Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


II.Splošne določbe

1. Farmacevtova odgovornost in neodvisnost

5. člen

Farmacevtu je osnovno vodilo skrb za zdravje bolnika ter družbe. Kot zdravstveni delavec je dolžan svoje strokovno znanje posredovati vsakemu bolniku. Svoje delo mora opravljati vestno, s spoštovanjem do človeka in njegovega življenja.

6. člen

Farmacevt je pri opravljanju svojega poklica v mejah svoje strokovne usposobljenosti in v skladu z zakonom samostojen in neodvisen ter za svoje delo odgovoren pred svojo vestjo, bolnikom in družbo.

7. člen

Farmacevt je odgovoren za svoje delo in delo manj strokovno usposobljenih oseb v lekarni. Njihovo delo mora nadzorovati.
Farmacevt ne sme prepustiti izdajanja zdravil v lekarni osebam, ki jim zakon tega ne dovoljuje.

8. člen

Farmacevt mora v mejah svoje strokovne usposobljenosti in pristojnosti preprečiti napačno zdravljenje.
Farmacevt lahko, v interesu zdravja bolnika, odkloni izdajo zdravila. Če je tako zdravilo predpisano na recept, se mora nemudoma posvetovati z zdravnikom. Farmacevt je osebno odgovoren za zdravila, ki jih je vročil brez recepta.

2. Izobraževanje

9. člen

Farmacevt mora svoje poklicno znanje vzdrževati in ga nenehno izpopolnjevati z novimi spoznanji farmacevtske znanosti. Vodja lekarne mora omogočiti in podpirati poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje svojih sodelavcev.

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane